English
Naujienos v
prenumeruoti naujienas << <  Puslapis 2 iš 28  > >>

KVIEČIAME Į PAVASARIO LYGIADIENIO ŠVENTĘ
ANT PŪČKORIŲ PILIAKALNIO
2014 m. kovo 23 d. sekmadienį, 16.00 val. pradėsime  Pavasario lygiadienio apeigas
14.00 val. Kviečiami atvykti pažintinių žygių mėgėjai, keliausime Vilnios pakrantėmis.
Dalyvauja:
• apeigų folkloro grupė “Kūlgrinda”(vadovė Inija Trinkūnienė)
• Vilniaus folkloro ansamblis “Laukis”(vadovė Lijana Šarkaitė Vilums)
• apie Pūčkorių kraštovaizdžio įvairovę bei istorinę kultūrininę praeitį papasakos
geografė Nijolė Balčiūnienė.
Vieta: Pūčkorių piliakalnis, važiuoti St. Batoro gatve link Naujosios Vilnios, už Vilnios upės pagal nuorodą "Pūčkorių piliakalnis" 200 m. į dešinę pusę nuo pagrindinio kelio, 76 autobusas, stotelė "Pūčkoriai"
Šventės organizatoriai:
• Lietuvos jaunimo Ramuva
• Lietuvių etninės kultūros draugija
Daugiau 

Krivis Jonas Trinkūnas

 

Sausio 20 d. eidamas 75-tus metus mirė Lietuvos etnokultūrinio judėjimo pradininkas, etnologas, folkloristas, religijotyrininkas, iškiliausias senojo baltų tikėjimo puoselėtojas, Lietuvos Romuvos Krivis Jonas Jaunius Trinkūnas (1939–2014).

Jonas Trinkūnas gimė 1939 m. vasario 28 d. Klaipėdoje. Vidurinę mokyklą baigė 1957-aisiais Kaune. 1965 m. Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultete baigė filologijos studijas, įgijo filologo specialybę. Jau Universitete su bendraminčiais įkūrė Indijos bičiulių draugiją. Vediškoji indų tradicija dar labiau paskatino ieškoti gelminių lietuvių tautos ištakų ir jos dvasinių prasmių.

1967 m. J.Trinkūnas su bendražygiais surengė pirmąją Rasos šventę Kernavėje, sukėlusią  galingą dainuojančios revoliucijos bangą. Tik po trejeto metų atsikvošėję KGB agentai bandė ištrinti iš tautos atminties Kernavės Rasas, tačiau jau visuose Lietuvos kampeliuose suskambo folklorinių ir etnografinių ansamblių balsai, nušvito Rasos švenčių ugnys, Vėlinių liepsnelės, ėmė rastis kiti tautos gyvasčiai svarbūs ženklai.

DaugiauPerkūno garbintojai 1912 m. Amerikoje
Bostonietis Jonas Stundžia atsiuntė įdomią žinutę: „tyrinejau bibliotekoje ir radau šį straipsnį.  Iš LAISVĖS laikraščio 1912 m. 1. 16d. psl. 4.  Bostone.
Žinią paskelbė lenkų katalikiškas laikraštis, žinoma, visaip šaipydamasis, todėl cituoju kiek sutrumpintą tekstą: „Lietuviai ažuot tikrąjį Dievą garbinę, nusilipdė sau iš medžio ar gipso dievuką Perkūną. Ties stovylėle kabo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto portretas. Į tą pagonišką kambarį renkasi lietuviai savo pagoniškas šventes švęsti ir atiduoti Perkūnui garbę. Didžiausi Perkūno garbintojai tai socijalistai ir pijokėliai. Kaip susirenka, tai iš pradžių geria į Perkūno sveikatą, paskui pradeda garbinti Perkūną dainomis. Po to pradeda šokti Perkūną garbindami. Lietuviai mano, kad geriau grįžti į pagoniją, nes krikščionių Dievas rūstus, o Perkūnas viską pavelija“.
DaugiauAukštųjų Šančių aukuras

Prie Aukštųjų Šančių piliakalnio Kauno Romuva įrengė aukurą.

DaugiauIlgės – Vėlinės
Spalio 26 d. šeštadienį kviečiame į Dvarciškes (Švenčionių raj. prie Sarių) paminėti
Ilgių - Vėlinių. Spalio pabaigoje pagal mūsų senas tradicijas minimi protėviai, lankomi
jų kapai.
Šiais metais spalio 26 d. kviečiame į Dvarciškes talkai: pastatysime skulptoriaus
A.Sakalausko nudrožtą Praamžiaus skulptūrą, pasiruošime pilkapių lankymui.
Po pietų,17 val. pasiruošę apeigoms, apsirūpinę žvakelėmis, keliausime prie miškuose
esančių pilkapių. Temstant ant pilkapių uždegsime žvakeles, giedosime  protėvių giesmes,
vėles vaišinsime vėlių maistu. Po to sugrįšime į Dvarciškes, aplankysime Sotvaro
šventyklą ir sueisime vakarienei į namus tradiciniam bendravimui.
Atsivežkite žvakučių, maisto sau ir apeigų stalui.
Lietuvos jaunimo romuva
Tel. pasiteiravimui 867674057
Daugiau

Įvykių archyvas
*Naujienos
*Lietuvių religija
*Aktualijos
*Krivio balsas
*Kūryba
*Literatūra
*Statom šventnamį
*Baltai
*Deivės ir Dievai
*Apeigos
*Jungtuvės
*Palaiminimas (krikštynos)
*Laidotuvės
*Mergvakaris
*Šventės
*Kūlgrinda
*Dainos ir giesmės
*Užgavėnių dainos
*Giesmės Mildai
*Perkūno Giesmės
*Saulės giesmės
*Žiūrų dainos
*Vėlinių giesmės
*Prūsų giesmės
*Kontaktai
*Forumas
webmaster