English
Naujienos v
prenumeruoti naujienas << <  Puslapis 2 iš 28  > >>

2% Senovės baltų religinei bendrijai ROMUVAI

Prašome paremti Senovės Baltų religinę bendriją ir dalį savo pajamų mokesčio skirti jai. Mokesčių inspekcijai Jums tereikia nurodyti mūsų sąskaitą:

Paramos gavėjo id. kodas - 192096473
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris Vilniaus banke:
LT 32 7044 0600 0099 6391,
Bendrijos registracijos adresas Vilniuje: Vivulskio 27-4

Paaukotos lėšos skiriamos Romuvos informacinei sklaidai – leidiniams, renginiams ir internetinio puslapio palaikymui
DaugiauKVIEČIAME Į PAVASARIO LYGIADIENIO ŠVENTĘ
ANT PŪČKORIŲ PILIAKALNIO
2014 m. kovo 23 d. sekmadienį, 16.00 val. pradėsime  Pavasario lygiadienio apeigas
14.00 val. Kviečiami atvykti pažintinių žygių mėgėjai, keliausime Vilnios pakrantėmis.
Dalyvauja:
• apeigų folkloro grupė “Kūlgrinda”(vadovė Inija Trinkūnienė)
• Vilniaus folkloro ansamblis “Laukis”(vadovė Lijana Šarkaitė Vilums)
• apie Pūčkorių kraštovaizdžio įvairovę bei istorinę kultūrininę praeitį papasakos
geografė Nijolė Balčiūnienė.
Vieta: Pūčkorių piliakalnis, važiuoti St. Batoro gatve link Naujosios Vilnios, už Vilnios upės pagal nuorodą "Pūčkorių piliakalnis" 200 m. į dešinę pusę nuo pagrindinio kelio, 76 autobusas, stotelė "Pūčkoriai"
Šventės organizatoriai:
• Lietuvos jaunimo Ramuva
• Lietuvių etninės kultūros draugija
Daugiau 

Krivis Jonas Trinkūnas

 

Sausio 20 d. eidamas 75-tus metus mirė Lietuvos etnokultūrinio judėjimo pradininkas, etnologas, folkloristas, religijotyrininkas, iškiliausias senojo baltų tikėjimo puoselėtojas, Lietuvos Romuvos Krivis Jonas Jaunius Trinkūnas (1939–2014).

Jonas Trinkūnas gimė 1939 m. vasario 28 d. Klaipėdoje. Vidurinę mokyklą baigė 1957-aisiais Kaune. 1965 m. Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultete baigė filologijos studijas, įgijo filologo specialybę. Jau Universitete su bendraminčiais įkūrė Indijos bičiulių draugiją. Vediškoji indų tradicija dar labiau paskatino ieškoti gelminių lietuvių tautos ištakų ir jos dvasinių prasmių.

1967 m. J.Trinkūnas su bendražygiais surengė pirmąją Rasos šventę Kernavėje, sukėlusią  galingą dainuojančios revoliucijos bangą. Tik po trejeto metų atsikvošėję KGB agentai bandė ištrinti iš tautos atminties Kernavės Rasas, tačiau jau visuose Lietuvos kampeliuose suskambo folklorinių ir etnografinių ansamblių balsai, nušvito Rasos švenčių ugnys, Vėlinių liepsnelės, ėmė rastis kiti tautos gyvasčiai svarbūs ženklai.

DaugiauPerkūno garbintojai 1912 m. Amerikoje
Bostonietis Jonas Stundžia atsiuntė įdomią žinutę: „tyrinejau bibliotekoje ir radau šį straipsnį.  Iš LAISVĖS laikraščio 1912 m. 1. 16d. psl. 4.  Bostone.
Žinią paskelbė lenkų katalikiškas laikraštis, žinoma, visaip šaipydamasis, todėl cituoju kiek sutrumpintą tekstą: „Lietuviai ažuot tikrąjį Dievą garbinę, nusilipdė sau iš medžio ar gipso dievuką Perkūną. Ties stovylėle kabo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto portretas. Į tą pagonišką kambarį renkasi lietuviai savo pagoniškas šventes švęsti ir atiduoti Perkūnui garbę. Didžiausi Perkūno garbintojai tai socijalistai ir pijokėliai. Kaip susirenka, tai iš pradžių geria į Perkūno sveikatą, paskui pradeda garbinti Perkūną dainomis. Po to pradeda šokti Perkūną garbindami. Lietuviai mano, kad geriau grįžti į pagoniją, nes krikščionių Dievas rūstus, o Perkūnas viską pavelija“.
DaugiauAukštųjų Šančių aukuras

Prie Aukštųjų Šančių piliakalnio Kauno Romuva įrengė aukurą.

Daugiau

Įvykių archyvas
*Naujienos
*Lietuvių religija
*Aktualijos
*Krivio balsas
*Kūryba
*Literatūra
*Statom šventnamį
*Baltai
*Deivės ir Dievai
*Apeigos
*Jungtuvės
*Palaiminimas (krikštynos)
*Laidotuvės
*Mergvakaris
*Šventės
*Kūlgrinda
*Dainos ir giesmės
*Užgavėnių dainos
*Giesmės Mildai
*Perkūno Giesmės
*Saulės giesmės
*Žiūrų dainos
*Vėlinių giesmės
*Prūsų giesmės
*Kontaktai
*Forumas
webmaster