English
Naujienos v
prenumeruoti naujienas << <  Puslapis 2 iš 28  > >>

Perkūno garbintojai 1912 m. Amerikoje
Bostonietis Jonas Stundžia atsiuntė įdomią žinutę: „tyrinejau bibliotekoje ir radau šį straipsnį.  Iš LAISVĖS laikraščio 1912 m. 1. 16d. psl. 4.  Bostone.
Žinią paskelbė lenkų katalikiškas laikraštis, žinoma, visaip šaipydamasis, todėl cituoju kiek sutrumpintą tekstą: „Lietuviai ažuot tikrąjį Dievą garbinę, nusilipdė sau iš medžio ar gipso dievuką Perkūną. Ties stovylėle kabo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto portretas. Į tą pagonišką kambarį renkasi lietuviai savo pagoniškas šventes švęsti ir atiduoti Perkūnui garbę. Didžiausi Perkūno garbintojai tai socijalistai ir pijokėliai. Kaip susirenka, tai iš pradžių geria į Perkūno sveikatą, paskui pradeda garbinti Perkūną dainomis. Po to pradeda šokti Perkūną garbindami. Lietuviai mano, kad geriau grįžti į pagoniją, nes krikščionių Dievas rūstus, o Perkūnas viską pavelija“.
DaugiauAukštųjų Šančių aukuras

Prie Aukštųjų Šančių piliakalnio Kauno Romuva įrengė aukurą.

DaugiauIlgės – Vėlinės
Spalio 26 d. šeštadienį kviečiame į Dvarciškes (Švenčionių raj. prie Sarių) paminėti
Ilgių - Vėlinių. Spalio pabaigoje pagal mūsų senas tradicijas minimi protėviai, lankomi
jų kapai.
Šiais metais spalio 26 d. kviečiame į Dvarciškes talkai: pastatysime skulptoriaus
A.Sakalausko nudrožtą Praamžiaus skulptūrą, pasiruošime pilkapių lankymui.
Po pietų,17 val. pasiruošę apeigoms, apsirūpinę žvakelėmis, keliausime prie miškuose
esančių pilkapių. Temstant ant pilkapių uždegsime žvakeles, giedosime  protėvių giesmes,
vėles vaišinsime vėlių maistu. Po to sugrįšime į Dvarciškes, aplankysime Sotvaro
šventyklą ir sueisime vakarienei į namus tradiciniam bendravimui.
Atsivežkite žvakučių, maisto sau ir apeigų stalui.
Lietuvos jaunimo romuva
Tel. pasiteiravimui 867674057
Daugiau 

Spalio 13 d. sekmadienį 11 val.  Vilniaus karininkų Ramovėje pradedama

Baltų kultūros ir religijos  mokykla.

Užsiėmimų temos :

Dainius Razaukas  „ Lietuvių XIII amžiaus mitologija“

Vacys Mikailionis „Vinco Vyčino Baltų kultūros tyrinėjimai“,

DaugiauŠventaragio romuva kviečia į talką šeštadienį rugsėjo 14 d. 10 valandą.
Remontuosime laiptus, kurie kyla nuo Sereikiškių parko pusės
(perėjus tiltelį per Vilnelę) į bokštelį (altaną). Renkamės kalno papėdėje.
Skambinti Eugenijui tel. 869938322
Daugiau

Įvykių archyvas
*Naujienos
*Lietuvių religija
*Aktualijos
*Krivio balsas
*Kūryba
*Literatūra
*Statom šventnamį
*Baltai
*Deivės ir Dievai
*Apeigos
*Jungtuvės
*Palaiminimas (krikštynos)
*Laidotuvės
*Mergvakaris
*Šventės
*Kūlgrinda
*Dainos ir giesmės
*Užgavėnių dainos
*Giesmės Mildai
*Perkūno Giesmės
*Saulės giesmės
*Žiūrų dainos
*Vėlinių giesmės
*Prūsų giesmės
*Kontaktai
*Forumas
webmaster